TILL DIN TJÄNST MED NÄRVARO OCH TILLIT

Release, Relax, Unwind

Om mig, —  

YOGA OCH MINA TJÄNSTER

Under min uppväxt i Estland på Östersjöns kust hade jag som barn mycket utrymme till egna äventyr i skogen och på stranden. Redan som tonåring kom jag i kontakt med massagens välgörande egenskaper på grund av min skolios. Vid tjugo års ålder bekantade jag mig för första gången med yoga.

Läs mer här: 

 

"When you touch one thing with deep awareness,
 you touch everything.
"

- Lao Tzu 

 
 
K L A S S I S K  M A S S A G E
Yogaliv
30 min. 420kr/ 45 min. 590 kr/ 
60 min. 770kr/ 90 min. 1250kr

Klassisk massage utförs med olja direkt på huden. Muskulaturen bearbetas genom knådningar och strykningar så att blodcirkulationen i kroppen ökar och spänningar löses upp. Läs mer här:

Y O G A M A S S A G E
Yogaliv
75 min. 890 kr

Yogamassage är en djupgående helkroppsbehandling som utförs på golvet på en madrass. Behandlingen är en kombination av massagestrykningar med olja direkt på kroppen samt yoga-inspirerade assisterade stretchningar.

Läs mer här:

DJUPVÄVNADSMASSAGE
Yogaliv 
45 min. 590 kr

Djupvävnadsmassage påminner om svensk massage, men fokuserar på de djupaste lagren av muskelvävnad och fascia - bindvävnader.

Läs mer här: 

 

Y I N  Y O G A
Yogaliv
onsdagar kl.17.30-18.45
KUNDALINIYOGA
Yogaliv 
söndagar 17.00-18.15

Kundaliniyogans kroppsställningar är lättillgängliga och kan utföras av alla. De är utformade för att ge både fysisk och psykisk stabilitet. Rörelser och ställning kombineras med pranayam (andningsövningar) och mantran för att på ett kraftfullt sätt skapa balans i både kropp, själ och sinne.

 

Yinyoga kännetecknas av passiva positioner med en lätt, mjuk stretch, utförda i stillhet och medveten närvaro. Varje position hålls i minst 3-5 minuter vilket ger oss tid att även lugna sinnet. Medan du vilar i en position ”tränar” du kroppens fascia – bindväv och kontaktvävnader. Läs mer här:

HITTA HIT & KONTAKT

Tellusborgsvägen 65F, Telefonplan, Hägersten, Stockholm

Tel: +46 70496 74 37

kajayogamassage@gmail.com

 

Tack för besöket och välkommen åter!